تبلیغات
تاریخی - ایلخانیان
جمعه 9 بهمن 1388

ایلخانیان

   نوشته شده توسط: * @    

مغولها اقوامی بودند زردپوست كه در سرزمین های چین – هندوستان- منچوری سیبریه و مغولستان به طور پراكنده زندگی می كردند آنان زیر نظر دولت چین باج می دادند .تا اینكه تموچین معروف به چنگیز خان به دنیا آمد. نام پدر او یسوكای بود. چنگیز خان بعد از مدتی توانست اقوام مغول را متحد سازد و به این ترتیب حكومت مغول یا ایلخانان را راه اندازی كرد و حملاتی به تمامی آسیا و اروپا انجام داد.این سلسله در حدود دوسیت سال حكومت كرده است.

دیگر پادشاهان مغول به این شرح هستند:

چنگیزخان(59سال) اكتای قاآن(13سال) گیوك خان(8سال) منگوقاآن(10سال) قوبیلای قاآن(36سال) هولاكوخان(12سال) آباقاآن(17سال) احمد تگودار (3سال) ارغون شاه(7سال) گیخاتو(4سال) بایدوشاه(1سال) محمود غازان (7سال) محمد خدابنده(13سال) ابوسعید بهادر(20سال) ارپاوگان(6ماه) موسی خان(2ماه) محمدخان(2سال) ساتی بیك(1سال) جهان تیمور خان(1سال) سلیمان خان(5سال) انوشیروان(20سال).